Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos pastatų komplekso, Katedros a. 2, Telšiai, tvarkybos darbai ( II etapas).


Užsakovas: VĮ "Lietuvos paminklai".