Daugiabučio namo, Purienų g. 42, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo), techninio darbo projekto parengimo darbai.


Užsakovas: Daugiabučio namo Purienų g. 42 savininkų bendrija.

Baigta: 2015 m.