Mokyklos pastato ir sklypo, Plungės r. sav., Plungės m., Birutėsg.  25 B, paprastojo remonto darbai