Vilniaus "Laisvės" gimnazijos pastato Darželio g. 2/15, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas, darbai.

Užsakovas: Vilniaus "Laisvės" gimnazija
Baigta: 2015 m.