Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno nenaudojamo mokyklos pastato pertvarkymas į multifunkcinį centrą (miesto parko ir skvero sutvarkymas).

Užsakovas: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Baigta: 2012 m.