Šiaulėnų miestelio kapinių koplyčios rekonstravimo ir tvarkybos darbai.