Biržų pilies patalpų rekonstravimas įrengiant kavinės patalpas.

Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės adminintracija
Baigta: 2011 m.