Pranciškonų gimnazijos pastatų, esančių Pabrėžos g.4, Kretinga, rekonstrukcija.

Užsakovas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
Baigta: 2013 m.