Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos pastato Gabijos g.8, Vilniuje dalis atnaujinimo (modernizavimo) techniniame darbo projekte numatytų darbų.

Užsakovas: UAB "Statybų kodas"
Baigta: 2015 m.