Projektas „Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokymo rūmų (Olandų g. 16, Vilnius) energetinio ūkio modernizavimas“.

Užsakovas: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Baigta: 2013 m.
Projektas „Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokymo rūmų (Olandų g. 16, Vilnius) energetinio ūkio modernizavimas“. Šio projekto tikslas - sumažinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos fakulteto pastato energijos sąnaudas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą bei pagerinti pastato energetines charakteristikas. Projekto įgyvendinimo metu pakeistas šlaitinis stogas, išorės sienos, taip pat pakeisti langai ir durys. Sukurtos sąlygos efektyvesniam įstaigos darbui, sumažinta aplinkos tarša.